150,000900,000

Dạng bào chế : Dạng viên nén

Thành phần : Ngũ gia bì, Đinh lăng, Địa liền, Cỏ xước, Aquamin F

180,0001,080,000

Dạng bào chế : Dạng viên nén

Thành phần : Cao khô Tía tô, Cao khô Bọ mắm, Cao khô Bách bộ , Cao khô Cúc tần, Cao khô Xuyên tâm liên, Cao khô Rẻ quạt

160,000960,000

Dạng bào chế : Dạng viên nén

Thành phần : Cao đẳng sâm, Cao khiếm thực, Cao Bán chi liên, Cao Tang phiêu tiêu, Cao Ích trí nhân, Cao Phong thạch hộc, Cao Phục thần, Cao Đại táo

320,000

Dạng bào chế : Dạng viên nang mềm

Thành phần : Cao OriB, Cao Đương Quy, Sâm Đại Hành, Cao khô Đảng Sâm

180,0001,080,000

Dạng bào chế : Dạng viên nén

Thành phần : Cao Oric, Cao dền gai, Cao kim tiền thảo

180,000

Dạng bào chế : Dạng viên nang

Thành phần : Cao khô OriB, Cao Sake, Cao thông đất, Citicholine, MgO, Vitamin B6, Acid Folic, Cao hy thiêm, Cao đỏ ngọn, Chiết xuất rau đắng biển, Coenzym Q10, Vitamin B1, Nattokinase

180,0001,080,000

Dạng bào chế : Dạng viên nén

Thành phần : Cao khô OriC , Pygeum Afrecanum extract, Cao Mã Đề, Cao Rau Má , Cao Râu Ngô

250,000

Dạng bào chế : Dạng viên nén

Thành phần : Cao OriS, L-carnitine fumarat, Aquamin F, L-Arginine HCL, Chiết xuất rau đắng biển, Lycopen 10%, Kẽm Gluconat, Acid folic

250,000

Dạng bào chế : Dạng viên nén

Thành phần : Cao OriO, Inositol, L-carnitine fumarat, Aquamin F, L-Arginine HCL, Chiết xuất rau đắng biển, Kẽm Gluconat, Acid folic

95,000

Dạng bào chế : Dạng siro

Thành phần : Cao khô Orilaba, Cao khô Đẳng Sâm, Cao khô Cúc Tần, Khuynh Diệp, Cao khô Kim Ngân Hoa

320,000960,000

Dạng bào chế : Dạng viên nén

Thành phần : Cao khô Ori S, Cao Sâm Cau, Cao Đinh Lăng, L Carnitine Fumarat

150,000

Dạng bào chế : Dạng viên

Thành phần : Cao Xuyến chi, Cao Cỏ mực, Cao Khổ qua, Cao Diệp Hạ châu, Silymarin 40%, Cao thanh hao

99,000

Dạng bào chế : Dạng lỏng

Thành phần : Địa liền, Cúc tần, Ethanol

450,000

Dạng bào chế : Dạng bột

Thành phần : Rau mương, Cỏ Lào, Tinh bột nghệ, Đinh lăng

Hộp
450,000

Dạng bào chế : Dạng bột

Thành phần : Cỏ thẹn, Ngũ gia bì, Đinh lăng, Lạc tiên, Thông đất

Hộp
165,000990,000

Dạng bào chế : Dạng viên nang cứng

Thành phần : Cao ORIB, Cao khổ qua, Cao xuyến chi, Cao rau đắng biển, Alpha Lipoic Acid

165,000

Dạng bào chế : Dạng viên nang cứng

Thành phần : Cao OriB, Quercetine, Alpha Lipoic Acid, Zeaxanthin 20%, Cao Rau đắng biển, Kẽm Gluconat, Lutein 20%, Vitamin B12