Hiển thị tất cả 3 kết quả

Bán Chạy Nhất

Giải độc gan

Galaco

150,000

Bảo vệ hô hấp

Pullaco Siro

95,000

Hỗ trợ Sinh sản

Hello Mommy

250,000

Hỗ trợ Sinh sản

Hello Daddy

250,000

Sức khỏe Tim mạch

TimFast

180,000

Hỗ trợ ngủ ngon

Sâm Việt

320,000

Mắt - Thị Lực

Viên bổ mắt Mắt Ngọc

165,000

Bệnh tiểu đường

Glutim

165,000990,000
160,000960,000

Dạng bào chế : Dạng viên nén

Thành phần : Cao đẳng sâm, Cao khiếm thực, Cao Bán chi liên, Cao Tang phiêu tiêu, Cao Ích trí nhân, Cao Phong thạch hộc, Cao Phục thần, Cao Đại táo

180,0001,080,000

Dạng bào chế : Dạng viên nén

Thành phần : Cao Oric, Cao dền gai, Cao kim tiền thảo

180,0001,080,000

Dạng bào chế : Dạng viên nén

Thành phần : Cao khô OriC , Pygeum Afrecanum extract, Cao Mã Đề, Cao Rau Má , Cao Râu Ngô