Hiển thị tất cả 3 kết quả

Bán Chạy Nhất

160,000960,000

Dạng bào chế : Dạng viên nén

Thành phần : Cao đẳng sâm, Cao khiếm thực, Cao Bán chi liên, Cao Tang phiêu tiêu, Cao Ích trí nhân, Cao Phong thạch hộc, Cao Phục thần, Cao Đại táo

180,0001,080,000

Dạng bào chế : Dạng viên nén

Thành phần : Cao Oric, Cao dền gai, Cao kim tiền thảo

180,0001,080,000

Dạng bào chế : Dạng viên nén

Thành phần : Cao khô OriC , Pygeum Afrecanum extract, Cao Mã Đề, Cao Rau Má , Cao Râu Ngô